Карактеристики на тренерите

2021-08-17

Тренергенерално се однесува на метод на јавен превоз кој периодично патува помеѓу две нивоа на округот (со исклучок на општинските области) или административни области над нивото на округот, има повеќе од 16 седишта и има релативно стабилна цена. На пример, натренерод Шангај до Шујанг.

Тренерчесто се вози со големи брзини, со мали тоалети на нив, а цената е генерално повисока од онаа на возовите. На север нема пазар, бидејќи возовите се развиени, а вагонот е поразвиен на југ.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy