Што е мини камион

2021-07-28

Мини камионисе еден вид камиони, поделени намини камиони: вкупната маса е помала од 1,8 тони. Лесен камион: Вкупната маса е 1,8-6 тони.

Камиони се класифицирани вомини камиони, лесни камиони, средни камиони, тешки камиони и супертешки камиони според нивната носечка тонажа.

Мини камион: Вкупната маса е помала од 1,8 тони.

Лесен камион: Вкупната маса е 1,8-6 тони.

Среден камион: Вкупната маса е 6-14 тони.

Тежок камион: Вкупната маса е 14-100 тони.

Супер тежок камион: Вкупната маса е повеќе од 100 тони.
Во последниве години, со развојот на авто-пазарот, сегментот на камиони постепено се проширува, вклучувајќи тешки камиони, средни камиони, лесни камиони и микро камиони, но неодамна постои подмодел меѓу лесните камиони и микро камионите, т.е. , мини камиони. Во споредба со големите лесни камиони и тенки микро камиони,мини камиониможе да се каже дека е комбинација од двете.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy